Білім бөлімі
Ақпарат
17 март 2021
1 375
0

«Елбасы медалі» жобасының жеңімпаздары.

2021 жылдың 17 наурыз күні Елбасының «EI Umiti» бастамасы аясында өткен «Елбасы медалі» жобасының жеңімпаздары №12 Мұхтар Әуезов атындағы орта мектебінің 9-сынып оқушысы  Сәулебек Әлішер және №1 мектеп-гимназиясының 10-сынып оқушысы Бегайдар Асылайды Жуалы ауданы әкімі О.Қаржауов және білім бөлімінің басшысы Н.Турмаханбетова «Елбасы медалі» жобасының қола медалімен марапаттады.


17 марта 2021 года в рамках инициативы Главы государства «EI Umiti» победителям проекта «Елбасы медалі» ученику 9 класса средней школы №12 имени Мухтара Ауэзова Саулебек Алишеру и ученице 10 класса школы-гимназии №1 Бегайдар Асылай, аким Жуалынского района О.Каржауов и руководитель отдела образования Н.Турмаханбетова вручили бронзовые медали проекта «Елбасы медалі».


On the 17th of March, 2021, within the framework of the initiative of the Head of State "EI Umiti" of the winners of the Elbasy Medal project, a 9th grade pupil from the  secondary school №12 named after Mukhtar Auezov Saulebek Alisher and a 10th grade  pupil of the gymnasium school № 1 Begaidar Asylai, akim of Zhualy district O. Karzhauov and the head of the education department N. Turmakhanbetova was awarded the bronze medal of the project "Elbasy medals".Пікірлеу