Білім бөлімі
Ақпарат
16 апрель 2021
2 460
0

«Табиғатты аяла» аудандық қашықтық форумы өтті.


Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасы Жуалы ауданы білім бөлімінің ұйымдастыруымен 2021 жылдың 15 сәуір күні «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында оқушыларды табиғатты қорғау қызметіне тарту, экологиялық мәдениетті тәрбиелеу және туған өлкенің табиғатына экологиялық бағдарлы көзқарасты қалыптастыру мақсатында жас өлкетанушылардың, экологтар мен табиғат зерттеушілерінің «Табиғатты аяла» аудандық қашықтық форумы өтті. 

Форум келесі номинациялар бойынша өткізіліп, бағаланды. 

 1. «Туған өлке тарихы» номинациясы;

 2.  «Жасыл экономика» номинациясы;

 3. «Денсаулық және қоршаған орта» номинациясы;

 4. «Экоболашақ» номинациясы;

 5. «Жасыл оазистер» номинациясы;

 6. «Жеңіс мамыры» номинациясы.

Үздік көрсеткен жұмыстар облыстық кезеңге ұсынылды. 


      15 апреля 2021 года отделом образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области в рамках реализации “Рухани жаңғыру” с целью вовлечения учащихся в природоохранную деятельность, воспитания экологической культуры и формирования экологически ориентированного отношения к природе родного края был проведен районный дистанционный форум  «Табиғатты аяла»  среди юных краеведов, экологов и исследователей природы. 

Форум был проведен и оценен следующими номинациями: 

 1. Номинация «Туған өлке тарихы»

 2. Номинация  «Жасыл экономика» 

 3. Номинация  «Денсаулық және қоршаған орта»

 4. Номинация «Экоболашақ»  

 5. Номинация  «Жасыл оазистер»

 6. Номинация  «Жеңіс мамыры»

Лучшие работы были представлены на областной этап.


       On the 15th of April , 2021, within the framework of the program "Rukhani zhangyru", the Department of Education of the Zhualy district of Zhambyl region held a regional remote forum of young local historians, ecologists and environmental researchers "Tabigatty Ayala" in order to involve pupils in environmental activities, foster ecological culture and form an environmentally oriented approach to the nature of their native land.

         The forum was held and evaluated in the following categories: 

1.Nomination "History of the native land" ;

2. Nomination "Green economy";

3.Nomination "Health and environment";

4.Ecobolashak nomination;

5.Nomination "Green oases";

6.Nomination "May victory".

    The best works were submitted for the regional stage.

Пікірлеу