Білім бөлімі
Ақпарат
21 апрель 2021
582
0

«Ұлттық мектеп лига» жарысы өтті.

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы және Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының Жуалы ауданы білім бөлімінің  жылдық жоспарына сәйкес 4-кезеңнен тұратын дәстүрлі «Ұлттық мектеп лига» жарысы  өтті. Мектеп оқушылары  жүлделі орындарды иеленді. 

     1). Волейбол: №8 С.Байтіков ат. ОМ  5-6, 7-8 сынып ұлдар командасы  ж  I-орын. (лиганың 4-ші Республикалық кезеңіне 2 жолдама).№4 Қ.Сағындықов ат. ОМ  9-11сынып ұлдар командасы II-орын.

      2). Гандбол: №29 ОМ 5-6 сынып қыздар командасы 1-орын (Республикалық  кезең жолдамасымен). 7-8 сынып қыздары  II-орын.   

         3). Баскетбол: №12 М.Әуезов ат. ОМ 5-6 сынып қыздар командасы   III-орын.

       4). Асық ату: №27 Диқан ОМ 7-8 сынып оқушылары II-орын.Үстел теннисінен жалпы есепте командалық  III-орын. №10 Күреңбел ОМ 9-11сынып оқушылары  III-орын.   

       5).Тоғызқұмалақ: №2 Мыңбұлақ  ОМ 9-11 ұл-қыздары I-орын. (Республикалық  кезең жолдамасымен). 

        6). Футбол: №29 ОМ 9-11 сынып қыздар командасы III-орын.№10 Күреңбел ОМ 7-8 сынып қыздар командасы III-орын.  №14 Б.Майлин ОМ 5-6 қыздар командасы III-орын.      

                 

Согласно годовому плану управления образования Жамбылской области и отдела образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области было проведено традиционное соревнование «Ұлттық мектеп лига», состоящее из 4-х этапов. Ученики заняли призовые места. 

  1. Волейбол: команда юношей 5-6, 7-8 классов средней школы №8 имени С.Байтикова заняла I-место (2 путевки на 4-ый республиканский этап лиги), команда юношей 9-11 классов средней школы №4 имени К.Сағындыкова заняла  II-место

  2. Гандбол: команда девочек 5-6 классов средней школы №29 заняла I-место (с путевой на республиканский этап), команда девочек 7-8 классов  заняла II-место.  

  3. Баскетбол: команда девочек 5-6 классов средней школы №12 имени м.Ауезова заняла III-место.

4) Национальная игра асық ату: ученики 7-8 класса средней школы №27 Дикан заняли II-место. По настольному теннису в общем счете заняли командное III-место. Ученики 9-11 класса средней школы №10 Куренбел заняли III место.

5) Национальная игра тоғызқұмалақ: команда девочек и юношей средней школы №2 Мынбулак заняли I-место (с путевкой на республиканский этап) 

6) Футбол: команда девочек 9-11 классов средней школы №29 заняли III-место. Команда девочек 7-8 классов средней школы №10 Куренбел заняли  III-место. Команда девочек 5-6 классов средней школы № 14 имени Б.Майлина заняли III-место.


According to the annual plan of the Department of Education of Zhambyl region and the Department of Education of Zhualy district, the traditional competition "National School League" consisting of 4 stages was held. Pupils took prize places. 

   Volleyball: the boys' team of 5-6, 7-8 grades from the secondary school №8 named after S.Baitikov took the 1st place. (2 tickets to the 4th Republican stage of the league). The II place took the  boys' team of 9-11 grades from the secondary school № 4 named after K. Sagyndykov. 

    Handball: the girls’ team of 5-6 classes from the secondary school №29 took the I-place (with the trip to the republican stage), the team of girls of 7-8 classes took the II-place.

   Basketball: girls' team of 5-6 grades of the secondary school №12 named after M. Auezov took the III place.

    Asyk atu: pupils of 7-8 grades of the secondary school №27 Dikan  took the 2nd place. In table tennis the team took the 3rd place.Pupils of 9-11 grades of the secondary school  №10 Kurenbel took the  III place.

    Togyzkumalak: the boys and girls of 9-11 grades of the secondary school №2 Mynbulak took the  I-st place. (With the direction of the republican stage)

      Football: the secondary №29th school girls' team of 9-11 grades took III place and the secondary school №10 Kurenbel  7-8 girls' team won the  III place. 5-6 girls' team of the secondary school №14 named after  B.Mailin won the III place.

Пікірлеу