Білім бөлімі
Ақпарат
15 май 2021
776
0

«Үздік спикер» номинациясы
Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Жуалы ауданы білім бөлімінің әдістемелік кабинеті мен Жастар ресурстық орталығы ұйымдастыруымен №30 Көктөбе ОМ базасында аудандық пікірсайыс турнирі өткізілді, жалпы білім мекемелерінен 22 фракция қатысып жүлделі 1 орын №22 Б.Момышұлы ОМ, 2 орын №30 Көктөбе ОМ, 3 орын №2 Мыңбұлақ ОМ иеленсе, «Үздік спикер» номинациясын №13 А.Байтұрсынов ОМ оқушысы Алланазар Ұлбану иеленді, «Үздік төреші» номинациясы бойынша №15 мектеп – лицей жетекшісі Жусип Манат марапатталды, турнирге қатысушыларға ынталандыру мақсатында алғыс хаттар берілді.


Методическим кабинетом  отдела образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области и Молодежным ресурсным центром на базе средней школы  №30 Коктобе был проведен районный дебатный турнир, в котором приняли участие 22 фракции общеобразовательных учреждений. По итогам турнира призовое 1 место заняла средняя школа №22 имени Б. Момышулы, 2 место заняла средняя школа №30 Коктобе, 3 место заняла средняя школа №2 Мынбулак, номинацию «Үздік спикер» получила ученица средней школы №13 А. Байтурсынова Алланазар Улбану, в номинации «Үздік төреші» был награждён руководитель школы-лицея №15  Жусип Манат. Участникам турнира были вручены благодарственные письма с целью мотивации.


The methodical office of the department of education of Zhualy district of Zhambyl region and the Youth Resource Center   organized a district debate tournament on the basis of the secondary school №30 Koktobe. In general 22 factions from the   education institutions took part in the competition. Allanazar Ulbanu, a pupil of the secondary school named after A. Baitursynov won the nomination "The Best Speaker", the secondary school № 22 named after B. Momyshuly took the I place, the II place the secondary school №  30 Koktobe and the secondary school № 2 Mynbulak  took the III place. Zhusip Manat, the head of the  school-lyceum №15 was awarded in the nomination "Best Judge". The letters of thanks were given to the participants of the tournament.

Пікірлеу