Білім бөлімі
Ақпарат
18 май 2021
863
0

Облыстық “REАDx” кітап оқу байқауының аудандық кезеңі өтті.


Облыстық “REАDx” кітап оқу байқауының аудандық кезеңі өтті. Онлайн форматта өткізілген байқауға 25 білім мекемесінен 34 оқушы бақ сынады. Бейнероликтері үздік жеңімпаздар арнайы дипломдармен марапатталды. Байқаудың облыстық кезеңіне №19 Д.Қонаев атындағы мектеп-гимназияның оқушысы Қалтаева Аяна, №11 Т.Тастандиев атындағы орта мектебінің оқушысы Алайдарова Қызғалдақ,                         №17 Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің оқушысы Қыдырбек Айгерім, №14 Б.Майлин атындағы орта мектебінің оқушысы Рыспай Дияс және №12 М.Әуезов атындағы орта мектебінің оқушысы Көпбосын Сандуғаш жолдама алды.


       Прошел районный этап областного конкурса чтения книг "REАDx". В конкурсе, проводимом в онлайн формате, приняли участие 34 учащихся из 25 образовательных учреждений.Лучшие победители видеороликов были награждены специальными дипломами. Ученица школы-гимназии №19 имени Д. Конаева Калтаева Аяна, ученица средней школы №11 имени Т. Тастандиева Алайдарова Кызгалдак, ученица средней школы №17 имени Ы. Алтынсарина Кыдырбек Айгерим, ученик средней школы №14 имени Б. Майлина Рыспай Дияс и ученица средней школы №12 имени М. Ауезова Копбосын Сандугаш были направлены на областной этап конкурса. 


     The district stage of the regional book reading contest "READx" was held. The competition, held in an online format, was attended by 34 pupils from 25 educational institutions.The best winners of the videos were awarded with special diplomas. A pupil  of the school-gymnasium №19 named after D. Konaev Kaltayeva Ayana, a pupil of the secondary school № 11 named after T. Tastandiev Alaidarova Kyzgaldak, a pupil of the secondary school № 17 named after Y. Altynsarin Kydyrbek Aigerim, a pupil of the secondary school №14 named after B. Maylin Ryspay Diyas and a pupil of secondary school №12 named after M. Auezov Kopbosyn Sandugash were sent to the regional stage of the competition.

Пікірлеу