Білім бөлімі
Ақпарат
31 май 2021
860
0

Жазғы мектеп2020-2021 оқу жылында 26 мамырдан 19 маусымға дейін жазғы мектепке аудандағы 4 мектептен (№1 МГ, №19 Д. Қонаев МГ, №2 Мыңбұлақ ОМ, №29 орта мектеп) жалпы саны 388 оқушы қамтылды.

Жазғы мектепті ұйымдастырудағы негізгі мақсат - күрделі тақырыптарды меңгертуде барлық ниет білдірген білім алушылардың біліміндегі олқылықтарды қалпына келтіру және білімін толықтыру, білім сапасын арттыру, білім алушылардың біліміндегі олқылықтарды қалпына келтіру болып табылады.


В 2020-2021 учебном году с 26 мая по 19 июня в летнюю школу было охвачено 388 учащихся из 4 школ района (ШГ №1, ШГ №19 имени Д.Конаева, №2 Мынбулак, СШ №29) 

Основной целью организации летней школы является восстановление пробелов в знаниях и пополнение знаний всех желающих обучающихся в освоении сложных тем и повышение качества знаний. 


In the 2020-2021 academic year, from May 26 to June 19, a total of 388 pupils were enrolled in the summer school from 4 schools in the district ( SG №1, SG №19  named after D. Kоnaev ,the secondary school №2 Mynbulak , the secondary school №29).

             The main goal of organizing a summer school is to restore and replenish the knowledge of all willing pupils in mastering complex topics and  improve the quality of education.


Пікірлеу