Білім бөлімі
Ақпарат
02 июнь 2021
674
0

«Жас өлкетанушы» номинациясы бойыншаЖамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының ұйымдастыруымен өткен «Менің Отаным - Қазақстан» туристік экспедициялық жасақтар слетінің «Бард әндері» номинациясы бойынша I дәрежелі дипломмен №25 Ақтөбе тірек мектебінің оқушысы Мәуіл Әли Бауыржанұлы, «Ең керемет туристік өлке» номинациясы бойынша  II дәрежелі дипломмен №2 Мыңбұлақ орта мектебінің оқушысы Бегеман Баян Кемелқызы, «Жас өлкетанушы» номинациясы бойынша II дәрежелі дипломмен Қонысбай Еркеназ Манарбекқызы марапатталды.


Управлением образования акимата Жамбылской области был проведен слет туристических экспедиционных отрядов «Менің Отаным - Қазақстан».

По итогу слета в номинации «Бард әндері» ученик опорной школы №25 Актобе Мәуіл Әли Бауыржанұлы награжден  дипломом I степени, в номинации «Ең керемет туристік өлке» ученица средней школы №2 Мынбулак Бегеман Баян Кемелқызы награждена дипломом II степени и в номинации «Жас өлкетанушы» Қонысбай Еркеназ Манарбекқызы была награждена дипломом II степени. 

 

The department of education of the akimat of Zhambyl region held a meeting of tourist expedition teams "Menin Otanym-Kazakhstan". 

As a result of the meeting, in the nomination "Bard anderi", the teacher of the secondary school №25 Aktobe Mauil Ali Bauyrzhanuly was awarded the I degree diploma, in the nomination "En keremet turistik olke", the teacher of the secondary school №2 Mynbulak Begeman Bayan Kemelovna was awarded the II degree diploma   and in the nomination "Jas olketanushy" Konysbay Yerkenaz Manarbekkyzy was awarded the diploma of the II degree.

Пікірлеу