Білім бөлімі
Ақпарат
25 июнь 2021
635
0

"Толағай " спорттық сайыстары өткізілді.
2021 жылдың  25 маусым күні  №2 Балалар өнер мектебі орталық саябақта маусым айындағы мәдени кешеннің жоспары аясында                 “Дені сау ұрпақ - жарқын болашақ”  және  "Толағай " спорттық сайыстары  өткізілді. 


25 июня 2021 года в центральном парке в рамках июньского плана культурного комплекса Детской школой исскуств №2 были проведены спортивные соревнования “Дені сау ұрпақ - жарқын болашақ” и "Толағай " 


On the 25th of June, 2021, as part of the cultural complex  plan for June, the Children's Art School №2  held sports competitions “Deni sau urpak - zharkyn bolashak” and "Tolagai" .

Пікірлеу