Білім бөлімі
Ақпарат
06 июль 2021
632
0

6 шілде Елорда күні


Астана күні мемлекеттік мереке деп жариялаудың тарихи, танымдық, тәрбиелік тұрғыдан мәні айрықша зор. Бұлай дейтін себебіміз, елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру бұл қазақтың өз билігі қолына тигенен кейін ұлттық болмыс-бітімін сақтап, мемлекеттің келешегін кемелдету мақсатында “он ойланып, тоғыз толғанып” барып қабылданған тарихи шешім болды. Қазақстанның тарихында жаңа Елордамызды әспеттеп ұлықтау арқылы біз еліміздің келешегі-жас ұрпақтың бойына отан сүйгіштік қасиеттерді дарытып, қанына патриоттық сезімдерді сіңіртеміз. Бас қаламыз жасай берсін, жаңара берсін!


Провозглашение Дня столицы государственным праздником имеет большое историческое, познавательное, воспитательное значение. Таким образом, перенос столицы из Алматы в Акмолу стал историческим решением, которое было принято после того, как казахи взялись за свою  власть, чтобы сохранить национальную идентичность и улучшить перспективы государства. Прославляя нашу новую столицу в истории Казахстана, мы прививаем патриотические чувства в кровь подрастающего поколения, будущее нашей страны. Пусть процветает наша столица!


The announcement of Astana Day as a national holiday is of great historical, cognitive and educational significance. We say this because the relocation of the capital from Almaty to Akmola was a historic decision taken by the Kazakhs after ten years of thinking  in order to preserve their national identity and improve the future of the state. By cultivating and inaugurating our new capital in the history of Kazakhstan, we instill patriotic qualities and patriotic feelings in the blood of the younger generation, the future of our country. Let our capital continue to build and renew!

Пікірлеу