Білім бөлімі
Ақпарат
11 январь 2022
69
0

Балабақшаларда қамқоршылық кеңес мүшелері қайта құрылатындығын хабарлайды

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Жуалы ауданының  білім бөліміне қарасты  балабақшаларда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы  27 шілдедегі №355 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларына» сәйкес 2019 жылдың  08 қаңтар күні                                 №20 бұйрығымен қамқоршылық кеңестері құрылған. Қамқоршылық кеңес мүшелерінің өкілеттік мерзімі үш жылды құрағандықтан, өкілеттілігі 2022 жылы 08 қаңтар күні тоқтатылды. Сондықтан, білім бөліміне қарасты  балабақшаларда қамқоршылық кеңес қайта құрылатындығы және оның құрамы бойынша ұсыныстар 2022 жылдың 25 қаңтарға дейін қабылданатындығы туралы хабарлайды.  

Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидасының 7 тармағының 5 тармақшасына сәйкес қамқоршылық кеңес құрамына "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабы  1-тармағының 2) және                                          3) тармақшаларында (2 тармақша - Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған; 3 тармақша -  медициналық қарсы көрсетілімдері, сондай-ақ психикалық, мінез-құлықтық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты бұзылушылықтары (аурулары) бар, денсаулық сақтау ұйымдарында есепте тұрған) көрсетілген адамдар кіргізілмейді.

 Төмендегі мекен жай бойынша құжаттар қабылданады: Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б.Момышұлы ауылы, Жамбыл көшесі №11. Өтініштерді қабылдау  уақыты дүйсенбі мен жұма күндері сағат 09.00- ден 18.30  аралығында. Сенбі және жексенбі күндері демалыс. 

Байланыс телефон нөмері: 2-05-07,  87761442622 білім бөлімінің әдіскері Сейтжанова Толқын Сәбитқызы.


На основании приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года  №355 «Типовыми правилами организации работы и порядка избрания попечительского совета в организациях образования» в учреждениях подведомственных отделу образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области, были созданы попечительские советы приказом №20 от 08 января 2019 года. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет три года. С связи с этим в 26 детских садах подведомственных отделу образования были  реорганизованы попечительские советы. Для утверждения нового состава открыт прием предложений по формированию попечительского совета.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 7 типовых правил организации работы попечительского совета в организациях образования и порядка его избрания в состав попечительского совета не включаются лица, указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 51 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (подпункт 2 - признанные в порядке, установленном законами Республики Казахстан, недееспособными или ограниченно дееспособными; подпункт 3 - имеющие медицинские противопоказания, а также психические, поведенческие расстройства (заболевания), в том числе связанные с потреблением психоактивных веществ, состоящие на учете в организациях здравоохранения)

 Прием документов будет осуществляться до 25 января 2022 года по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, село Б. Момышулы, улица Жамбыла №11. Время према  с понедельника по пятницу с 09.00  до 18.30 часов, суббота и воскресенье – выходных дни. Контактный телефон: 2-05-07, 87761442622 методист отдела образования Сейтжанова Толкын Сабитовна.

Пікірлеу