Білім бөлімі
Ақпарат
17 март 2023
842
0

Жуалы ауданы білім бөліміне қарасты білім беру мекемелерінде қамқоршылық кеңесті қайта құру туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы   27 шілдедегі №355 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларының» негізінде Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Жуалы ауданының  білім бөліміне қарасты  білім беру мекемелерінде 2021 жылғы 21 наурыздағы №146 бұйрығына сәйкес бөлімге қарасты мекемелерде қамқоршылық кеңестері құрылған. «Білім туралы»   2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабының   9-тармағы негізінде  қамқоршылық кеңес құрамының кей мушелери ауыстырылады. Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Жуалы ауданының   білім бөліміне қарасты 28 мекемеде Қамқоршылық кеңестердің  құрамындағы түрлі себептермен шығып қалған мүшелерді алмастырып, жасақтап  жаңа құрамды бекіту үшін ұсыныстар 20  наурыз - 5 сәуір  аралығында қабылданатын болады. Ұсыныстарды қабылдау аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде бекітеді.
«Білім беру ұйымдарында Қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларының               7 тармағының  5 тармақшасына сәйкес Қамқоршылық кеңестерінің құрамына «Білім туралы» 2007 жылғы  27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 51 бабы 1-тармағының  2)-тармақша- Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған және 3) тармақша- медициналық қарсы көрсетілімдері бар, психиатриялық және (немесе) наркологиялық есепте тұрған адамдар кіргізілмейді. 
Ұсыныстар төменгі мекенжайда қабылданады: Жамбыл облысы, Жуалы ауданы,Б.Момышұлы ауылы,Жамбыл көшесі №11 үй. Өтініштерді қабылдау уақыты дүйсенбі мен жұма күндері сағат 09.00-ден 18.30 аралығында. Сенбі және жексенбі-демалыс күндері.
Байланыс телефон нөмірлері: 2-11-70, 8-705-852-77-01 білім бөлімінің әдіскері Әмзе Мереке Мырзагелдіқызы


На основании Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 «О типовых принципах организации работы попечительского совета в организациях образования и порядке его выборы», управления образования акимата Жамбылской области приказом № 146 от 21 марта 2021 года в организациях образования при управлении образования Жуалынского района созданы попечительские советы в учреждениях, входящих в состав соответствующего управления.  Некоторые члены попечительского совета будут заменены на основании пункта 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании».  В 28 учреждениях Управления образования акимата Жамбылской области, подведомственных Управлению образования Жуалынского района, в период с 20 марта по 5 апреля будут приниматься предложения по замене выбывших по разным причинам членов Попечительского совета.  Предложения будут утверждены в течение трех рабочих дней после их получения.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 7 типовых правил организации работы Попечительского совета в организациях образования и порядка его избрания в состав попечительских советов входят члены Попечительского совета в соответствии с пунктом 1 статьи      51 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года  Подпункт 2) - признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном законами Республики Казахстан, и Подпункт 3) - лица, имеющие медицинские противопоказания, состоящие на психиатрическом и (или) наркологическом учете, не допускаются.
 Предложения принимаются по адресу: Жуалынский район, село Б.Момышулы,улица Жамбыла, дом №11.Время подачи заявок с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30. Суббота и воскресенье-выходные.
 Контактные телефоны: 2-11-70, 8-705-852-77-01 Методист отдела образования Амзе Мереке Мырзагельдывна


Пікірлеу